PollubDenoiser

PollubDenoiser

PollubDenoiser jest to aplikacja, którą stworzyłem na potrzeby mojej pracy inżynierskiej. Jest to dedykowana aplikacja na system Android, napisana w Javie. Umożliwia użytkownikowi zrobienie zdjęcia, a następnie jego odszumienie. W tym celu wykorzystywana jest aktualnie zainstalowana aplikacja umożliwiająca zrobienie zdjęcia. Do redukcji szumu został wykorzystany filtr FMVMF (implementacja własna) oraz stworzony w tym celu autorski algorytm optymalizujący. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w mojej pracy inżynierskiej oraz prezentacji. Czytaj więcej